Objednávka stavebních a řemeslných prací

Hodinový manžel, s jednotnou cenou 250Kč za každou započatou hodinu + 10Kč za každý ujetý kilomert.

Kontakt